TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"spring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spring" po angielsku

spring ****
the spring **

obrazek do "spring" po polsku
rzeczownik
 1. wiosna [policzalny lub niepoliczalny]
  It was unusually nice and warm for early spring. (Było niezwykle miło i ciepło jak na wczesną wiosnę.)
  Spring is my favourite season. (Wiosna jest moją ulubioną porą roku.)
  I prefer spring to winter. (Wolę wiosnę, niż zimę.)

spring ****

obrazek do "spring" po polsku
rzeczownik
 1. sprężyna, sprężynka [policzalny]
  There are metal springs in this mattress. (W tym materacu są metalowe sprężyny.)
  There is a little spring in my pen. (W moim długopisie jest mała sprężynka.)
 2. źródło (miejsce, z którego wypływa woda) [policzalny]
  Let's find the spring of this stream. (Znajdźmy źródło tego strumyka.)
  Look, there's a spring! We're saved! (Spójrz, tam jest źródło! Jesteśmy uratowani!)
  We drank cold water from the spring and went to sleep. (Napiliśmy się zimnej wody ze źródła i poszliśmy spać.)
  link synonim: source
 3. skok (gdy ktoś skacze w jakimś kierunku) [policzalny]
  She approached me in one spring. (Podeszła do mnie w jednym skoku.)
  link synonim: leap
 4. resor
 5. szpring (lina cumownicza działająca odwrotnie do cumy)
  Spring helps stabilise a ship. (Szpring pomaga ustabilizować statek.)
  zobacz także: strand
czasownik
Formy nieregularne: sprang past tense, sprung past tense (AmE), sprung past participle
 1. skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) termin literacki [nieprzechodni]
  The man sprang at him and started to strangle him. (Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.)
  I sprang forth and hugged her. (Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.)
  link synonim: leap
 2. odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać [nieprzechodni]
  I sprang from him the second he touched me. (Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.)
  I sprang just in time to avoid the kick. (Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.)
  link synonim: boing
 3. pomóc w ucieczce z więzienia potocznie [przechodni]
  Admit it! You sprang the criminal from prison. (Przyznaj się! Pomogłeś przestępcy w ucieczce z więzienia.)
  The guard sprang all the beautiful prisoners. (Strażnik pomógł w ucieczce wszystkim pięknym więźniarkom.)
przymiotnik
 1. jary (o zbożu)
  This is a spring variety of wheat. (To jest jara odmiana pszenicy.)
 2. zdrojowy
  They drank spring water. (Oni napili się wody zdrojowej.)
  Spring water contains a lot of minerals. (Woda zdrojowa zawiera mnóstwo minerałów.)

spring ****

czasownik
 1. przepuszczać pieniądze  AmE potocznie
  I sprang all my money. (Przepuściłem wszystkie pieniądze.)
  If you spring all this money, I will skin you. (Jeśli przepuścisz wszystkie te pieniądze, spuszczę ci lanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "spring"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
idiom
przysłówek
przymiotnik
kolokacje