ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"zaskoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczyć" po polsku

zaskoczyć

czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
  • zaskoczyć, skonfundować [przechodni]
   Well, now you threw me. (No teraz to mnie zaskoczyłaś.)
   Your decision has really threw me. (Twoja decyzja naprawdę mnie zaskoczyła.)
 6. zap potocznie
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold    AmE potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 4. catch somebody napping  
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop    BrE
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down BrE , catch somebody with their pants down AmE
 9. catch somebody bending   potocznie
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. catch somebody out

"zaskoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

click into place kolokacja
 1. click czasownik + place rzeczownik = wskoczyć na miejsce, zaskoczyć
  Silna kolokacja

  The bar clicked into place on the other side of the door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo