"zaskoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczyć" po polsku

zaskoczyć

czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
  • zaskoczyć, skonfundować [przechodni]
   Well, now you threw me. (No teraz to mnie zaskoczyłaś.)
   Your decision has really threw me. (Twoja decyzja naprawdę mnie zaskoczyła.)
 6. zap potocznie
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold    AmE potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 4. catch somebody napping  
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop    BrE
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down BrE , catch somebody with their pants down AmE
 9. catch somebody bending   potocznie
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. spring something on somebody  
  We should prepare them for our decision before we spring it on them. (Powinniśmy przygotować ich na naszą decyzję, zanim ich nią zaskoczymy.)
phrasal verb
 1. catch somebody out

Powiązane zwroty — "zaskoczyć"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +10 znaczeń
zaskakujący = surprising +7 znaczeń
idiom
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +4 znaczenia
czasownik
przeskoczyć = leap +3 znaczenia
wyskoczyć = jump out +2 znaczenia
odskoczyć = spring +2 znaczenia
phrasal verb
wyskoczyć = dart out +2 znaczenia
odskoczyć = jump back +1 znaczenie
podskoczyć = start up +1 znaczenie
zeskoczyć = jump off +1 znaczenie
naskoczyć = blow up +1 znaczenie
Zobacz także: zaskoczyć niemile

"zaskoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

click into place kolokacja
 1. click czasownik + place rzeczownik = wskoczyć na miejsce, zaskoczyć
  Silna kolokacja

  The bar clicked into place on the other side of the door.

  Podobne kolokacje: