ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zadziwiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadziwiać" po polsku

zadziwiać

czasownik
 1. surprise ****
  • zrobić niespodziankę, zadziwiać [przechodni]
   Let's surprise Kate and visit her in London! (Zróbmy niespodziankę Kate i odwiedźmy ją w Londynie!)
   You always surprise me with your intelligence! (Zawsze zadziwiasz mnie swoją inteligencją!)
 2. wow **
  • zadziwiać (kogoś), imponować (komuś) potocznie
   She really wowed my parents. (Ona naprawdę zaimponowała moim rodzicom.)
   You can't wow me. (Nie możesz mi zaimponować.)
   The boy tried to wow the girl he liked. (Chłopiec próbował zaimponować dziewczynie, która mu się podobała.)
 3. stun **
 4. amaze *  
  Your art always amazes me. (Twoja sztuka zawsze mnie zadziwia.)
  She amazed the coach with her talent. (Ona zadziwiła trenera swoim talentem.)
 5. astonish
 6. mystify
 7. bewilder
 8. awhape
 9. wilder

powered by  eTutor logo