ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zrobić niespodziankę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrobić niespodziankę" po polsku

zrobić niespodziankę

czasownik
  1. surprise ****
    • zrobić niespodziankę, zadziwiać [przechodni]
      Let's surprise Kate and visit her in London! (Zróbmy niespodziankę Kate i odwiedźmy ją w Londynie!)
      You always surprise me with your intelligence! (Zawsze zadziwiasz mnie swoją inteligencją!)
  2. spring a surprise

powered by  eTutor logo