"zaskakiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskakiwać" po polsku

zaskakiwać

czasownik
 1. stun **
 2. baffle
 3. engage ***
 4. boggle
phrasal verb
 1. spring something on somebody  
  We should prepare them for our decision before we spring it on them. (Powinniśmy przygotować ich na naszą decyzję, zanim ich nią zaskoczymy.)
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. throw , ****
 5. zap potocznie
 6. spring a surprise
 7. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back

Powiązane zwroty — "zaskakiwać"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +13 znaczeń
zaskakujący = surprising +9 znaczeń
idiom
inne
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +6 znaczeń
przysłówek
zaskakująco = surprisingly +4 znaczenia
Zobacz także: zaskakiwanie