"zaskakiwać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskakiwać kogoś" po polsku

czasownik
 1. stun **
 2. baffle
 3. engage ***
 4. boggle

zaskakiwać kogoś

phrasal verb
 1. catch somebody out
 1. take somebody by surprise , catch somebody by surprise
 1. take somebody unawares
czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. throw , ****
 5. zap potocznie
 6. spring a surprise
 7. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back

Powiązane zwroty — "zaskakiwać kogoś"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +12 znaczeń
zaskakujący = surprising +8 znaczeń
idiom
inne
rzeczownik
przysłówek
zaskakująco = surprisingly +4 znaczenia
Zobacz także: zaskakiwanie

powered by  eTutor logo