KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"włączać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "włączać" po polsku

włączać

obrazek do "activate" po polsku
czasownik
 1. include *****
  • włączać, wliczać, zawierać [przechodni]
   Everyone was disappointed, myself included. (Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.)
   The price includes shipping cost. (Cena zawiera koszt przesyłki.)
 2. incorporate ***
  • włączać (do grupy), przyłączać, inkorporować, wcielać [przechodni]
   to include something as a part of something else
   I want to incorporate you to my project. (Chcę cię wcielić do mojego projektu.)
   They incorporated a few of my ideas. (Oni wcielili parę moich pomysłów.)
 3. integrate , **
  • wcielać, włączać (np. region, firmę) [przechodni/nieprzechodni]
   This feature should be integrated into our program. (Ta funkcja powinna być włączona do naszego programu.)
 4. activate *
 5. engage ***
 6. incorpse
 7. toggle on  
  przeciwieństwo: toggle off
phrasal verb
 1. turn on **
 2. switch on
  • włączać (światło, alarm, urządzenie)
   Switch on the lights, Greg. (Włącz światło, Greg.)
   I switched on my computer and checked my e-mail. (Włączyłem mój komputer i sprawdziłem maila.)
 3. build into
  • wbudowywać, włączać, dołączać
 4. snap on
  • włączać (np. światło)
   Could you snap on the light? It's getting dark outside. (Mógłbyś włączyć światło? Na dworze się ściemnia.)
   przeciwieństwo: snap off
 5. pop something on
  • włączać, nastawiać (np. radio)
   He tried to pop the radio on. (On próbował nastawić radio.)
   Why don't you pop the TV set on? (Dlaczego nie nastawisz telewizora?)
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. turn something on * , turn on something **  
  We turn the radio on every morning. (Włączamy radio o każdym poranku.)
  He always turns the same movie on. (On zawsze włącza ten sam film.)
 3. add something in
 4. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
czasownik
 1. enable ***
 2. extend ***
 3. subsume
 1. put in motion
obrazek do "plug something in" po polsku
phrasal verb
 1. set something off
  • włączyć coś (o alarmie)
   He pushed the red button and set the alarm off. (On wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.)
 2. fire something up
 3. switch something on , switch on something  
  He switched the flashlight on. (On włączył latarkę.)
 4. flip something on  
 5. plug something in
 6. flick something on
czasownik
 1. mix something in
 2. get something started , get something going
phrasal verb
 1. go off **
  • włączyć się (o alarmie, dźwięku w jakimś urządzeniu) [nieprzechodni]
   We woke up because the sirens went off. (Obudziliśmy się, ponieważ włączyły się syreny.)
   I don't know why the burglar alarm went off. (Nie wiem dlaczego włączył się alarm antywłamaniowy.)
   My phone went off during a lecture. (Mój telefon włączył się podczas wykładu.)
   My alarm went off at 5 o'clock even though I hadn't set it. (Mój budzik zadzwonił o 5, mimo że go nie ustawiłem.)
   I was late for work because my alarm hadn't gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)
   Every time I pass it by, the buzzer goes off. (Za każdym razem gdy to mijam, włącza się brzęczyk.)
 2. come up ****

"włączać" — Słownik kolokacji angielskich

turn on kolokacja
 1. turn czasownik + on przyimek = włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie)
  Bardzo silna kolokacja

  Now turn the light on and off a few times.

  Podobne kolokacje:
snap on kolokacja
 1. snap czasownik + on przyimek = włączać (np. światło)
  Bardzo silna kolokacja

  In fact, he has snapped back at him both on the court and off.

  Podobne kolokacje:
switch on kolokacja
 1. switch czasownik + on przyimek = włączać (światło, alarm, urządzenie)
  Silna kolokacja

  They can switch on and off a billion times a second.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo