BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"włączać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "włączać coś" po polsku

obrazek do "activate" po polsku
czasownik
 1. include *****
 2. incorporate ***
 3. integrate , **
 4. activate *
 5. engage ***
 6. incorpse
 7. toggle on  
  przeciwieństwo: toggle off
phrasal verb
 1. turn on **
 2. switch on
 3. build into
 4. snap on
  • włączać (np. światło)
   Could you snap on the light? It's getting dark outside. (Mógłbyś włączyć światło? Na dworze się ściemnia.)
   przeciwieństwo: snap off
 5. pop something on
  • włączać, nastawiać (np. radio)
   He tried to pop the radio on. (On próbował nastawić radio.)
   Why don't you pop the TV set on? (Dlaczego nie nastawisz telewizora?)

włączać coś

phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. turn something on * , turn on something **  
  We turn the radio on every morning. (Włączamy radio o każdym poranku.)
  He always turns the same movie on. (On zawsze włącza ten sam film.)
 3. add something in
 4. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
czasownik
 1. enable ***
 2. extend ***
 3. subsume
 1. put in motion
obrazek do "plug something in" po polsku
phrasal verb
 1. set something off
  • włączyć coś (o alarmie)
   He pushed the red button and set the alarm off. (On wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.)
 2. fire something up
 3. switch something on , switch on something  
  He switched the flashlight on. (On włączył latarkę.)
 4. flip something on  
 5. plug something in
 6. flick something on
czasownik
 1. mix something in
 2. get something started , get something going
phrasal verb
 1. go off **
  • włączyć się (o alarmie, dźwięku w jakimś urządzeniu) [nieprzechodni]
   We woke up because the sirens went off. (Obudziliśmy się, ponieważ włączyły się syreny.)
   I don't know why the burglar alarm went off. (Nie wiem dlaczego włączył się alarm antywłamaniowy.)
   My phone went off during a lecture. (Mój telefon włączył się podczas wykładu.)
   My alarm went off at 5 o'clock even though I hadn't set it. (Mój budzik zadzwonił o 5, mimo że go nie ustawiłem.)
   I was late for work because my alarm hadn't gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)
   Every time I pass it by, the buzzer goes off. (Za każdym razem gdy to mijam, włącza się brzęczyk.)
 2. come up ****

powered by  eTutor logo