"włączać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "włączać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

Learn Spanish Online: Verbs "to turn" - Spandango
czasownik
 1. include *****
 2. incorporate ***
 3. integrate **
 4. activate *
 5. engage ***
 6. incorpse
phrasal verb
 1. turn on **
 2. switch on
 3. build into
 4. snap on
  • włączać (np. światło)
   Could you snap on the light? It's getting dark outside. (Mógłbyś włączyć światło? Na dworze się ściemnia.)
 5. pop something on
  • włączać, nastawiać (np. radio)
   He tried to pop the radio on. (On próbował nastawić radio.)
   Why don't you pop the TV set on? (Dlaczego nie nastawisz telewizora?)

włączać coś

phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. turn something on * , turn on something **  
  We turn the radio on every morning. (Włączamy radio o każdym poranku.)
  He always turns the same movie on. (On zawsze włącza ten sam film.)
 3. add something in
 4. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
czasownik
 1. extend ***
 2. subsume
 1. put in motion
phrasal verb
 1. go off **
 2. come up ****