"file" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "file" po angielsku

file ****

Tools: Batch File Rename. obrazek do "file" po polsku
rzeczownik
 1. plik (na komputerze) [policzalny]
  Could you e-mail me this file? (Czy mógłbyś mi wysłać ten plik e-mailem?)
  You can delete these files to make more space on your hard drive. (Możesz usunąć te pliki, aby zrobić więcej miejsca na twoim dysku twardym.)
 2. teczka (na dokumenty) [policzalny]
  There is a pile of files on my desk. (Na moim biurku jest stos teczek.)
  It should be in one of my files. (To powinno być w jednej z moich teczek.)
  We have a separate file for this. (Mamy na to oddzielną teczkę.)
 3. kartoteka (zbiór dokumentów o kimś lub o czymś) [policzalny]
  Look up the information about him in a file. (Poszukaj informacji na jego temat w kartotece.)
  This file hasn't been updated in a while. (Ta kartoteka nie była zaktualizowana od jakiegoś czasu.)
  Bring me a file containing the sales history. (Przynieś mi kartotekę zawierającą historię sprzedaży.)
 4. rząd (ludzi, zwierząt ustawionych jeden za drugim) [policzalny]
  Stand in a file, there's enough food for everyone! (Stańcie w rzędzie, wystarczy jedzenia dla każdego!)
  Students were standing in a file waiting for the exam. (Studenci stali w rzędzie czekając na egzamin.)
 5. pilnik [policzalny]
  She bought a new nail file. (Ona kupiła nowy pilnik do paznokci.)
  He used a file to soften the edges. (On użył pilnika, aby zaokrąglić krawędzie.)
 6. skoroszyt, segregator

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. segregować, układać [przechodni]
  Can you file these documents? (Czy możesz posegregować te dokumenty?)
  I filed my bills by date. (Posegregowałem moje rachunki zgodnie z datą.)
 2. składać, włączać do akt, wciągać do ewidencji [przechodni]
  He filed the motion. (On włączył wniosek do akt.)
  This picture should be filed. (To zdjęcie powinno zostać włączone do akt.)
 3. wnosić (sprawę do sądu) [przechodni/nieprzechodni]
  I filed for a divorce. (Wniosłem sprawę o rozwód.)
  She filed for a full child custody. (Ona wniosła sprawę o pełną opiekę nad dziećmi.)
 4. iść jeden za drugim [nieprzechodni]
  The soldiers filed in the silence. (Żołnierze szli w ciszy jeden za drugim.)
  Children, file on the left side of the road, please. (Dzieci, idźcie jeden za drugim po lewej stronie ulicy, proszę.)
 5. piłować (pilnikiem) [przechodni/nieprzechodni]
  She's filing her nails. (Ona piłuje swoje paznokcie.)
  The prisoner filed the bars of the cell. (Więzień przepiłował kraty celi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nail file
file ***

obrazek do "nail file" po polsku
rzeczownik
 1. pilnik do paznokci [policzalny]
  She opened her bag and found a nail file. (Ona otworzyła torebkę i znalazła pilnik do paznokci.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "file"

rzeczownik
przysłówek
inne
czasownik
phrasal verb
inne
kolokacje

"file" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "file" po polsku

nazwa własna
 1. FILA

powered by  eTutor logo