MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"teczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "teczka" po polsku

teczka

rzeczownik
 1. file ****
  • teczka (na dokumenty) [COUNTABLE]
   There is a pile of files on my desk. (Na moim biurku jest stos teczek.)
   It should be in one of my files. (To powinno być w jednej z moich teczek.)
   We have a separate file for this. (Mamy na to oddzielną teczkę.)
 2. figures ***
  • liczby, dane liczbowe, kartoteka, rejestr, teczka, akta [PLURAL]
   I hired an accountant to keep track of my company's figures. (Zatrudniłem księgowego, by pilnował danych liczbowych mojej firmy.)
   These figures don't lie. (Te liczby nie kłamią.)
 3. briefcase *
  • aktówka, teczka
   I got up, took my briefcase, and left. (Wstałem, wziąłem swoją aktówkę i wyszedłem.)
   He set his briefcase down. (On postawił swoją teczkę.)
   Jack unzipped his briefcase. (Jack rozpiął swoją aktówkę.)
 4. folder *
  • teczka, skoroszyt, prospekt
   He keeps all the checks in a red folder. (On trzyma wszystkie rachunki w czerwonej teczce.)
 5. executive briefcase
  • teczka (walizkowa)
 6. document wallet
  • teczka (kartonowa, plastikowa)

powered by  eTutor logo