"kartoteka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kartoteka" po polsku

kartoteka

lekar_kartoteka3.jpg 04-Dec-2003 ...
rzeczownik
 1. figures ***
 2. file ****
  • kartoteka (zbiór dokumentów o kimś lub o czymś) [policzalny]
   Look up the information about him in a file. (Poszukaj informacji na jego temat w kartotece.)
   This file hasn't been updated in a while. (Ta kartoteka nie była zaktualizowana od jakiegoś czasu.)
   Bring me a file containing the sales history. (Przynieś mi kartotekę zawierającą historię sprzedaży.)
 3. catalogue BrE * , catalog AmE **   [policzalny]
  The doctor put him in his catalogue. (Lekarz umieścił go w swojej kartotece.)

powered by  eTutor logo