BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"liczby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczby" po polsku

liczby

rzeczownik
 1. figures ***
  • liczby, dane liczbowe, kartoteka, rejestr, teczka, akta [PLURAL]
   I hired an accountant to keep track of my company's figures. (Zatrudniłem księgowego, by pilnował danych liczbowych mojej firmy.)
   These figures don't lie. (Te liczby nie kłamią.)
numbers = 1000 paintings ) What is total amount of data
rzeczownik
 1. number ***** , także: no. *****
 2. amount **** , także: amt.
 3. figure , *****
  • liczba (reprezentujące dane) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Let's analyze these figures. (Przeanalizujmy te liczby.)
   link synonimy: fig., number
  • kwota, liczba (pieniędzy) [COUNTABLE]
   The estimated figure will be 100 million dollars. (Szacowany koszt będzie wynosił 100 milionów dolarów.)
   It's just a rough estimate. The final figure will be lower. (To jest tylko wstępna kalkulacja. Końcowa kwota będzie niższa.)
   link synonim: amount
 4. count ****
 5. strength ***
 6. grammatical number
 7. feck Scottish English
 1. no. *****
  • liczba, numer
   number
   Do you see the girl with the no. 5 on her shirt? (Czy widzisz dziewczynę z numerem 5 na bluzce?)
   The contestant no. 15 was invited to the stage. (Zawodnik numer 15 został poproszony na scenę.)
   I am the contestant no. 55328. (Jestem zawodnikiem numer 55328.)
   My favourite scent is Chanel no. 5. (Moim ulubionym zapachem jest Chanel nr 5.)

Powiązane zwroty — "liczby"

przyimek
czasownik
dodawać (liczby) = add
liczyć = charge +4 znaczenia
dzielić (liczby) = divide
mnożyć (liczby) = multiply
policzyć = count , także: count up +1 znaczenie
odejmować (np. liczby) = subtract
liczyć się = matter +2 znaczenia
składać się na (np. procenty, liczby) = constitute
szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc) = spread
gwałtownie spaść (pod względem wartości, liczby) = slump
sumować się (do jakiejś liczby) = aggregate
phrasal verb
przysłówek
blisko (jakiejś liczby, poziomu) = near
przymiotnik
idiom
rzeczownik
kwadrat (liczby) = square , sq. (skrót)
wielokrotność (jakiejś liczby) = multiple
licznik = meter +5 znaczeń
pomieszczenie (np. określonej liczby widzów) = seating
dzielnik (jakiejś liczby) = factor
odliczanie = countdown +1 znaczenie
liczenie = counting +1 znaczenie
rozrost (powiększenie tkanki lub narządu na skutek zwiększenia liczby komórek) = hyperplasia
przerost (powiększenie tkanki lub narządu na skutek powiększenia poszczególnych komórek, bez zwiększenia ich liczby) = hypertrophy
nakład (w odniesieniu do liczby) = circulation figures
ASCII (kod przyporządkowujący liczby literom) = ASCII , American Standard Code for Information Interchange
osiąganie (np. jakiegoś poziomu, jakiejś liczby) = hitting
dzielna (liczba, która jest dzielona w działaniu matematycznym) = dividend
zawieranie (np. określonej liczby miejsc) = holding
gwałtowny wzrost (np. liczby ludności) = explosion
określnik
ci (forma liczby mnogiej "this", zwykle o przedmiotach lub osobach w zasięgu naszych rąk) = these , także: thir British English dialect
zaimek
ty (archaiczna forma drugiej osoby liczby pojedynczej) = thou
inne
liczebnik

powered by  eTutor logo