Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"nakład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nakład" po polsku

nakład

rzeczownik
 1. edition *** , także: ed. ***   [policzalny]
  The first edition sold out within one month. (Pierwszy nakład wyprzedał się w ciągu miesiąca.)
  What will be the edition of my novel? (Jaki będzie nakład mojej powieści?)
 2. circulation * , circ. (skrót)
  • nakład (np. gazety)
   The newspaper has a circulation of over 500,000. (Gazeta ma ponad 500.000 nakładu.)
 3. printing *
  • nakład, wydanie (książki, magazynu) [policzalny]
   Some additional content will be added in the next printing of the book. (Kolejny wydanie książki będzie wzbogacone o dodatkową zawartość.)
 4. volume *** , vol. (skrót) *
  • nakład (np. magazynu, książki)
   I still don't know what my book's volume is going to be. (Nadal nie wiem, jaki będzie nakład mojej książki.)
   We sold the whole volume of this magazine. (Sprzedaliśmy cały nakład tego magazynu.)
 5. outlay
 6. impression ** , także: impressure dawne użycie   [policzalny]
 7. print run  
 8. circulation figures
 9. press run , także: pressrun
  • nakład, wydanie (książki, magazynu)
 10. putting-out system  

"nakład" — Słownik kolokacji angielskich

print run kolokacja
 1. print rzeczownik + run rzeczownik = nakład
  Bardzo silna kolokacja

  These days, that figure can represent an entire print run.

  Podobne kolokacje:
press run kolokacja
 1. press rzeczownik + run rzeczownik = nakład, wydanie (książki, magazynu)
  Zwykła kolokacja

  The limited press run of 300,000 sold out quickly, and the single was off the Hot 100 after 12 weeks.