"wydatek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydatek" po polsku

wydatek

rzeczownik
 1. expense ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  When buying a plane ticket, you should also take into consideration some additional expenses, such as luggage fees. (Kupując bilet lotniczy, powinieneś również wziąć pod uwagę pewne dodatkowe wydatki, takie jak opłaty za bagaż.)
  Buying a flat is an enormous expense for young people. (Kupno mieszkania jest ogromnym wydatkiem dla młodych ludzi.)
  My new car was a big expense but it was worth it. (Mój nowy samochód był dużym wydatkiem, ale był tego wart.)
 2. outlay
 3. spend *****   informal [COUNTABLE]
  Buying a new car is a big spend. (Nowy samochód jest dużym wydatkiem.)
  They have much more spends after their child's birth. (Oni mają dużo więcej wydatków, po narodzinach ich dziecka.)
 4. discharge *

powered by  eTutor logo