"wydatkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydatkować" po polsku

wydatkować

czasownik
  1. spend *****
    • zużywać, wydatkować (np. energię) [TRANSITIVE]
      Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
      I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
      She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
  2. expend
    • wydatkować, wydawać (pieniądze)
      I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)

powered by  eTutor logo