"wydatkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydatkować" po polsku — Słownik angielsko-polski

wydatkować

czasownik
 1. spend *****
  • zużywać, wydatkować (np. energię) [TRANSITIVE]
   Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
   I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
   She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
 2. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)

Powiązane zwroty — "wydatkować"

czasownik
wydawać = issue +8 znaczeń
wydawać się = seem +3 znaczenia
wydać = emit +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
wydanie = issue +8 znaczeń
wydatek = expense +2 znaczenia
wydawanie = editing +1 znaczenie
inne
idiom