"spend" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spend" po angielsku

spend *****

czasownik
Formy nieregularne: spent past tense, spent past participle
 1. wydawać (pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
  She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
  How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
  I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. spędzać (czas) [przechodni]
  I like spending my time with you, Josh. (Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.)
  She spent four hours on this project. (Ona spędziła cztery godziny nad tym projektem.)
 3. zużywać, wydatkować (np. energię) [przechodni]
  Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
  I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
  She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wydatek potocznie [policzalny]
  Buying a new car is a big spend. (Nowy samochód jest dużym wydatkiem.)
  They have much more spends after their child's birth. (Oni mają dużo więcej wydatków, po narodzinach ich dziecka.)

Powiązane zwroty — "spend"

rzeczownik
czasownik
inne
phrasal verb
przymiotnik
kolokacje