KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"koszty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koszty" po polsku

koszty

Koszty zaniechanych inwestycji będą ...
rzeczownik
 1. costs ****  
  The costs were higher than we anticipated. (Koszty były wyższe niż się spodziewaliśmy.)
  The costs have been reduced. (Koszty zostały zredukowane.)
 2. spending ***
  • wydatki, koszty (np. budżetowe) [UNCOUNTABLE]
   money paid out; an amount spent
   If you want to save some money, you should cut your spending. (Jeśli chcesz oszczędzić trochę pieniędzy, powinieneś ograniczyć swoje wydatki.)
   The government reduced spending on defence. (Rząd ograniczył wydatki na obronę.)
rzeczownik
 1. cost *****
  • koszt [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Our costs have increased significantly. (Nasze koszty zwiększyły się znacząco.)
   We made an attempt to decrease the overall cost. (Podjęliśmy próbę zredukowania całkowitego kosztu.)
   What's the cost of starting your own business? (Jaki jest koszt rozpoczęcia własnego biznesu?)
   link synonimy: charge, outlay
  • koszt, cena (wysiłek, ofiary, straty poniesione w celu osiągnięcia czegoś) [SINGULAR]
   The allied army won the war at the cost of thousands of lives. (Sprzymierzona armia wygrała wojnę kosztem tysięcy istnień.)
 2. charge , *****
  • koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The minimum charge is $30 a month. (Minimalna opłata wynosi 30 dolarów miesięcznie.)
   They fixed my bike at no extra charge. (Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.)
   Is there a delivery charge? (Czy obowiązuje opłata za dostawę?)
   link synonim: cost
 3. prix
 4. damage ****
  • koszt, cena slang [UNCOUNTABLE]
   The damage of the repair will be high. (Cena naprawy będzie wysoka.)
   What's the damage for the dinner? (Jaka cena za obiad?)

Powiązane zwroty — "koszty"

czasownik
kosztować = cost +1 znaczenie
ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) = bear
refundować (poniesione koszty) = refund
obniżać (np. koszty) = cut
eliminować (np. chorobę, koszty, tłuszcz z diety) = eliminate
pokrywać (koszty, wydatki) = defray +1 znaczenie
zawyżyć (np. problem, koszty) = overstate
obniżyć koszty = cut costs +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
przyimek
za (koszt) = for , także: fer informal
przymiotnik
kosztowny = fancy +11 znaczeń
początkowy (np. nakłady, koszty) = start-up
zmniejszony (koszt czegoś) = shrunken
wykrzyknik
chrzanić coś (np. konsekwencje, koszty) = damn something
idiom

powered by  eTutor logo