"wydatki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydatki" po polsku

wydatki

rzeczownik
 1. spending ***
  • wydatki, koszty (np. budżetowe) [niepoliczalny]
   money paid out; an amount spent
   If you want to save some money, you should cut your spending. (Jeśli chcesz oszczędzić trochę pieniędzy, powinieneś ograniczyć swoje wydatki.)
   The government reduced spending on defence. (Rząd ograniczył wydatki na obronę.)
 2. expenses **
  • wydatki (robione np. w czasie podróży)
   He had worked hard to make expenses seem light. (On pracował ciężko żeby sprawić, że wydatki będą zdawały się lżejsze.)
 3. expenditure **
 4. outlays  
  Our outlays were higher than the profit. (Nasze wydatki były wyższe od zysku.)
 5. the purse strings
 6. outgoings   British English
rzeczownik
 1. expense ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  When buying a plane ticket, you should also take into consideration some additional expenses, such as luggage fees. (Kupując bilet lotniczy, powinieneś również wziąć pod uwagę pewne dodatkowe wydatki, takie jak opłaty za bagaż.)
  Buying a flat is an enormous expense for young people. (Kupno mieszkania jest ogromnym wydatkiem dla młodych ludzi.)
  My new car was a big expense but it was worth it. (Mój nowy samochód był dużym wydatkiem, ale był tego wart.)
 2. outlay
 3. spend *****   potocznie [policzalny]
  Buying a new car is a big spend. (Nowy samochód jest dużym wydatkiem.)
  They have much more spends after their child's birth. (Oni mają dużo więcej wydatków, po narodzinach ich dziecka.)
 4. discharge *

Powiązane zwroty — "wydatki"

czasownik
wydawać = spend +10 znaczeń
pokrywać (koszty, wydatki) = defray
zmniejszać (np. wydatki, budżet) = trim
zrównoważyć (np. wydatki i wpływy) = balance
wydawać się = seem +3 znaczenia
wydać = emit +2 znaczenia
zestawiać (wydatki, przychody) = tally
obcinać (np. wydatki) = pare
ograniczać (wydatki) = scrimp +1 znaczenie
wydatkować = expend +1 znaczenie
ograniczać wydatki = cap +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo