TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wydać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydać kogoś" po polsku

wydać kogoś

phrasal verb
 1. turn somebody in *  
  He turned his friend in on the police station. (On wydał swojego przyjaciela na posterunku policji.)
 2. give somebody up
  • wydać kogoś (np. policji)
   The murderer gave himself up to the police. (Morderca oddał się w ręce policji.)
   His friend gave him up to the police. (Jego przyjaciel wydał go policji.)
 1. betray somebody *
idiom
 1. sell somebody down the river , sell down the river
 2. rat somebody out
 3. blow the whistle on somebody
czasownik
 1. emit *
 2. deliver , ***
 3. condemn **
 4. extradite
  • wydać (np. przestępcę policji)
czasownik
 1. spend *****
  • wydawać (pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
   How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
   I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. issue *****
  • wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) [przechodni]
   The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
   The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
 3. publish ****
  • publikować, wydawać [przechodni]
   The book was first published in 2006. (Ta książka została po raz pierwszy opublikowana w 2006 roku.)
   Many computer books are published only in English. (Wiele książek komputerowych jest publikowanych tylko po angielsku.)
   They wanted to publish the book before holidays. (Oni chcieli opublikować książkę przed wakacjami.)
 4. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 5. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [przechodni]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 6. utter *
 7. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)
 8. dispense *
 9. surrender **
  • wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 10. edit **
 11. cut *****
  • wydawać (np. płytę CD, singiel) [przechodni]
   They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 12. redact
 13. dispend
 14. wair
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. pay out  
 4. dip into something
 5. give out *
 6. dish something out , dish out something
 7. send forth
phrasal verb
 1. give off something
 2. bring something out , także: bring out something *
 3. get through something **
 4. give something away , give away something *
 5. put something out , także: put out something **
 6. lay something out
czasownik
 1. seem ***** , także: seemeth przestarzale
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [nieprzechodni]
   That sounds great! (To brzmi świetnie!)
   She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
   It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
   You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
   She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 3. appear , *****
 4. look *****
phrasal verb
 1. come across as
phrasal verb
 1. give somebody away
phrasal verb
 1. come across *
idiom
 1. sound like something ***
  • wydawać się jakimś, wydawać się czymś
   It sounds like you are not interested in me whatsoever. (Wydaje się, że w ogóle nie jesteś mną zainteresowana.)
   She sounds like an interesting person. (Ona wydaje się interesującą osobą.)
czasownik
 1. fancy that   termin literacki
  She fancied that she heard steps in the corridor. (Wydawało jej się, że usłyszała kroki w korytarzu.)
idiom
 1. strike somebody as
  • wydawać się komuś, zdawać się komuś
   It struck me as odd that the man didn't introduce his wife to us right after their arrival. (Wydało mi się to dziwne, że mężczyzna nie przedstawił nam swojej żony zaraz po ich przybyciu.)
   link synonim: seem
phrasal verb
 1. give oneself away
przymiotnik
 1. be rumbled