"wyglądać na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyglądać na" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyglądać na

czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [INTRANSITIVE]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. look *****
  • wyglądać na, wydawać się
   She didn't look happy. (Ona nie wyglądała na zadowoloną.)
   You look depressed - what's wrong? (Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?)
   He looked very surprised. (On wyglądał na mocno zaskoczonego.)