BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wydzielać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydzielać coś" po polsku

czasownik
 1. discharge **
  • wydzielać (np. gaz, płyn) [przechodni/nieprzechodni]
   The oil which discharged into the sea killed a lot of animals. (Ropa, która wydostała się do morza, zabiła wiele zwierząt.)
   Large amounts of dangerous waste are discharged daily by the factory. (Duże ilości niebezpiecznych odpadów są wydzielane codziennie przez fabrykę.)
   The wound is still discharging. (Rana nadal ropieje.)
 2. emit *
 3. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 4. release ****
  • wydzielać (substancję) [przechodni]
   Snakes release venom while stinging their victim. (Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.)
   This plant releases a poison, so don't touch it. (Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.)
 5. emanate
 6. ooze
 7. exude
 8. exhale *
 9. derive **
 10. secrete
 11. reek potocznie
 12. demarcate
 13. excrete
 14. disclude
 15. singulate  
 16. demark
phrasal verb
 1. dole out
 2. sort something out , sort out
 3. give forth

wydzielać coś

phrasal verb
 1. give off something
  • wydzielać coś, wydawać coś (np. zapach, dźwięk)
   Your car is giving off a funny smell. (Twój samochód wydziela dziwny zapach.)
   Something in the fridge gave a disgusting smell off. (Coś w lodówce wydzielało ohydny zapach.)
 2. give out something *  
 3. mark something off , mark off

Powiązane zwroty — "wydzielać coś"

czasownik
dzielić = share +15 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik

"wydzielać coś" — Słownik kolokacji angielskich

mark off kolokacja
 1. mark czasownik + off particle = oddzielać coś, wydzielać coś, odgraniczać coś, wyznaczać coś
  Bardzo silna kolokacja

  Time to mark the thing off as a dead loss.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo