Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"wydawnictwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydawnictwo" po polsku

wydawnictwo

rzeczownik
 1. publisher ** , publ. (skrót)
 2. publishing house , publishing company  
  link synonim: publisher

"wydawnictwo" — Słownik kolokacji angielskich

publishing house kolokacja
 1. publishing rzeczownik + house rzeczownik = wydawnictwo
  Bardzo silna kolokacja

  Or I could find a job in a publishing house.

publishing company kolokacja
 1. publishing rzeczownik + company rzeczownik = wydawnictwo
  Bardzo silna kolokacja

  If they do well, then you could start your own publishing company.

powered by  eTutor logo