"zdawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdawać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

zdawać się [INTRANSITIVE]

czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [INTRANSITIVE]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [INTRANSITIVE]
   You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
   She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. pass *****
  • zdawać (np. egzamin) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
   She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
czasownik
 1. fail ****
  • nie zdać, oblać (np. egzamin) [TRANSITIVE]
   We failed all our exams. (Oblaliśmy wszystkie nasze egzaminy.)
   I failed my driving test. (Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy.)
   przeciwieństwo: pass
 1. get a fail