"zdawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdawać się" po polsku

zdawać się

czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. look *****
  • wyglądać na, wydawać się, zdawać się [przechodni/nieprzechodni]
   She didn't look happy. (Ona nie wyglądała na zadowoloną.)
   You look depressed - what's wrong? (Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?)
   He looked very surprised. (On wyglądał na mocno zaskoczonego.)
 3. sound *****
  • zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [nieprzechodni]
   You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
   She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)
idiom
 1. strike somebody as
  • wydawać się komuś, zdawać się komuś
   It struck me as odd that the man didn't introduce his wife to us right after their arrival. (Wydało mi się to dziwne, że mężczyzna nie przedstawił nam swojej żony zaraz po ich przybyciu.)
   link synonim: seem
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. pass , *****
  • zdawać (np. egzamin) [przechodni/nieprzechodni]
   I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
   She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
obrazek do "fail" po polsku
czasownik
 1. fail ****
  • nie zdać, oblać (np. egzamin) [przechodni]
   We failed all our exams. (Oblaliśmy wszystkie nasze egzaminy.)
   I failed my driving test. (Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy.)
   przeciwieństwo: pass
 1. get a fail

powered by  eTutor logo