Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozdawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdawać" po polsku

rozdawać

obrazek do "deal" po polsku
czasownik
 1. deal ***** , także: deal out
  • rozdawać (karty) [przechodni/nieprzechodni]
   It's your turn to deal. (Twoja kolej, żeby rozdawać.)
   Deal five cards to each of them. (Rozdaj każdemu pięć kart.)
 2. distribute **
 3. administer ** , także: administrate
  • udzielać, wymierzać (np. sprawiedliwość), rozdawać [przechodni/nieprzechodni]
   The judge will administer justice. (Sędzia wymierzy sprawiedliwość.)
   The priest administered the last rites to their grandpa. (Ksiądz udzielił ich dziadkowi ostatniego namaszczenia.)
 4. allot  
 5. outgive  
phrasal verb
 1. dole out
phrasal verb
 1. give something out
 2. hand something out , hand out something *
 3. give something away , give away something *
 4. deal something out
 5. hand something round
 6. dish something out , dish out something
phrasal verb
 1. hand something around  
  It was her birthday and she handed candies around. (To były jej urodziny i rozdawała cukierki.)
 2. pass something out  
  My first job was passing out leaflets. (Moją pierwszą pracą było rozdawanie ulotek.)

"rozdawać" — Słownik kolokacji angielskich

deal out kolokacja
 1. deal czasownik + out particle = rozdawać (karty)
  Bardzo silna kolokacja

  The only way to mend these children's world was to deal out more death.

  Podobne kolokacje: