"poddawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poddawać" po polsku — Słownik angielsko-polski

poddawać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. subject *****
  • uciskać, poddawać formal [TRANSITIVE]
   This form of material doesn't subject easily. (Ten rodzaj materiału nie poddaje się łatwo.)
   I need trousers made from an easily subject fabric. (Potrzebuję spodni z łatwo poddającego się materiału.)
 2. submit **
  • poddawać (analizie) [TRANSITIVE]
   The sample will be submitted for analysis. (Próbka będzie poddana analizie.)
czasownik
 1. subject somebody to something
  • poddawać kogoś czemuś (np. testom)
   He was subjected to some complicated medical tests. (On został poddany kilku skomplikowanym testom medycznym.)
czasownik
 1. surrender **
phrasal verb
 1. give up ***
 2. give oneself up  
  link synonim: surrender
czasownik
 1. cave **
  • ustąpić pod presją, poddać się
   I have two friends who didn't cave under the wedding pressure. (Mam dwie przyjaciółki, które nie uległy tej ślubnej presji.)
   They will push you, but you can't cave. (Oni będą cię naciskać, ale nie możesz się poddać.)
 2. reconcile *
  • poddać się (czemuś), pogodzić się (z czymś) [TRANSITIVE]
   We were reconciled to our fate. (Pogodziliśmy się z naszym losem.)
   It's hard to reconcile myself with the loss of my friend. (Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.)
 3. let something go
  • odpuścić, poddać się
   Would you let it go already?! (Odpuścisz sobie w końcu?!)
   I've been trying for months so it's time to let it go. (Starałem się przez długie miesiące, więc nadeszła pora, aby się poddać.)
 4. yield to someone , yield something to someone
 5. fold **
  • ugiąć się, ulec presji, poddać się informal
   I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
   I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
   I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
   He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
   link synonimy: buckle, give in
 6. yield ***
  • poddać się (np. po walce) literary [INTRANSITIVE]
   I will fight to the end, I won't yield. (Będę walczył do końca, nie poddam się.)
   I had no chance to win, I had to yield. (Nie miałem szans wygrać, musiałem się poddać.)
 7. capitulate
 1. surrender to the police
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [TRANSITIVE]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 2. submit **
 3. succumb *
 4. defer
 5. pass , *****   [INTRANSITIVE]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 6. give ***** , także: gie Scottish English
  • poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [INTRANSITIVE]
   He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
   This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 7. overgive
phrasal verb
 1. give in * , give in to somebody , give in to something
 2. give up doing something
idiom
 1. say uncle
 2. fall by the wayside
phrasal verb
 1. give in to something

Powiązane zwroty — "poddawać"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!