Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"pogodzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogodzić się" po polsku

pogodzić się

phrasal verb
 1. make up *** , make it up potocznie
  • pogodzić się (np. z przyjacielem)
   I hope we'll make up after this argument. (Mam nadzieję, że pogodzimy się po tej kłótni.)
   I can't make up with her. I'm still mad at her. (Nie mogę się z nią pogodzić. Wciąż jestem na nią zły.)
idiom
 1. get over somebody *
  • pogodzić się (z faktem, że się z kimś rozstało), dać sobie z kimś spokój, otrząsnąć się (po rozstaniu z kimś), wyleczyć się z kogoś
   It's been a month. You have to get over her. (To już miesiąc. Musisz dać sobie z nią spokój.)
   You have to get over Peter, he cheated on you. (Musisz dać sobie spokój z Peterem, on cię zdradził.)
   I still can't get over my first wife, she was the love of my life. (Nadal nie mogę otrząsnąć się po mojej pierwszej żonie, była miłością mojego życia.)
 2. come to terms
czasownik
 1. accept ****
  • pogodzić się (np. z jakąś sytuacją) [przechodni]
   All I can do is accept my fate and move on. (Wszystko, co mogę zrobić to pogodzić się z moim losem i pójść do przodu.)
   I don't think she will ever be able to accept this death. (Nie sądzę, aby ona kiedykolwiek była w stanie pogodzić się z tą śmiercią.)
 2. reconcile *
  • poddawać się (czemuś), pogodzić się (z czymś) [przechodni]
   We were reconciled to our fate. (Pogodziliśmy się z naszym losem.)
   It's hard to reconcile myself with the loss of my friend. (Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.)

pogodzić się, pogodzić

czasownik
 1. acquiesce
czasownik
 1. accommodate **
 1. reconcile something with something
  • pogodzić (dwie sytuacje, pomysły, fakty)
   The Christians need to find a way to reconcile scientific facts with the details included in the Bible. (Chrześćjanie muszą znaleźć sposób, żeby pogodzić fakty naukowe ze szczegółami zawartymi w Biblii.)

"pogodzić się" — Słownik kolokacji angielskich

come to terms kolokacja
 1. come czasownik + term rzeczownik = pogodzić się, dojść do porozumienia
  Zwykła kolokacja

  How does a people come to terms with such a past?

  Podobne kolokacje:
made up with kolokacja
Popularniejsza odmiana: make up with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pogodzić się
 1. make czasownik + with przyimek
  Zwykła kolokacja

  They go back home and she makes up with her father.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo