Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"nie zgodzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zgodzić się" po polsku

nie zgodzić się

czasownik
 1. refuse ***
  • odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
   She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
   The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
   I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
   "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
   I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
   link synonim: decline
   przeciwieństwo: permit
 2. say no **
czasownik
 1. agree *****
 2. admit ****
  • przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   You must admit he is a strange person. (Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.)
   He admitted being wrong. (Przyznał, że był w błędzie.)
   You're in love with her! Admit it! (Jesteś w niej zakochany! Przyznaj to!)
 3. consent **
 4. check *****
  • zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
   There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
   link synonim: match
 5. correspond *   [nieprzechodni]
 6. accord **
 7. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [przechodni]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 8. conform *
  • zgadzać się (z czymś) [nieprzechodni]
   Your behaviour does not conform with safety regulations. (Twoje zachowanie nie zgadza się z zasadami bezpieczeństwa.)
 9. fit ****
 10. concur
 11. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
 12. vibe
 13. acquiesce
 14. accede
 15. be in agreement
 16. fall into place
 17. be in sync
 18. fadge
 19. beteem
phrasal verb
 1. check out **
 1. be on board
 1. say yes *
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
czasownik
 1. disagree **
  • nie zgadzać się (z kimś/czymś) [nieprzechodni]
   I completely disagree with you. (Kompletnie się z tobą nie zgadzam.)
   We disagreed on the price of the car. (Nie zgadzaliśmy się co do ceny samochodu.)
   He always strongly disagrees with his father. (On zawsze mocno nie zgadza się ze swoim ojcem.)
   link synonim: differ
 2. conflict ****
 3. differ **   [nieprzechodni]
  "They will win this match." "I differ with you on this case." ("Oni wygrają ten mecz." "Nie zgadzam się z tobą w tym przypadku.")
  She differs with him on the plan of their journey. (Ona nie zgadza się z nim w kwestii planu ich podróży.)
  link synonim: disagree
 4. disapprove
 5. nonconcur  
 1. go against
 2. be in disagreement  

Powiązane zwroty — "nie zgodzić się"

rzeczownik
zgoda = approval +19 znaczeń
zgodność = agreement , agr (skrót) , concord +11 znaczeń
wykrzyknik
zgoda = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang +1 znaczenie
inne
przymiotnik
zgodny = consistent +7 znaczeń
inne
czasownik
phrasal verb

"nie zgodzić się" — Słownik kolokacji angielskich

disagreed with kolokacja
Popularniejsza odmiana: disagree with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie zgodzić się
 1. disagree czasownik + with przyimek
  Silna kolokacja

  My food doesn't disagree with me and I feel a different woman.

  Podobne kolokacje: