"pogodzić się z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogodzić się z czymś" po polsku

pogodzić się z czymś

idiom
 1. be over something ***
phrasal verb
 1. get over something *
  • pogodzić się z czymś (np. z utratą czegoś)
   I got over the fact that we are not together anymore. (Pogodziłem się z faktem, że już nie jesteśmy razem.)
 2. face up to something , face something up  
  She had to face up to the fact that her husband had gone missing. (Musiała sobie poradzić z faktem, że jej mąż zaginął.)
 1. roll with something
 2. make peace with something  
  I may die, but I made my peace with it. (Mogę umrzeć, ale pogodziłem się z tym.)
 3. reconcile oneself to something , become reconciled with something  
czasownik
 1. resign oneself to something
  • pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
   All I can do is resign myself to the new situation. (Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.)
   Resign yourself to the fact that she doesn't love you. (Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.)
 2. come to terms with something
  • zaakceptować coś, pogodzić się z czymś
   She came to terms with the fact that she can't have children. (Ona pogodziła się z tym, że nie może mieć dzieci.)
phrasal verb
 1. make up with somebody  
  Have you made up with Tina yet? (Czy pogodziłeś się już z Tiną?)
  Tom and his girlfriend quarrelled, but made up soon afterwards. (Tom i jego dziewczyna kłócili się, ale zaraz potem się pogodzili.)
idiom
 1. come to terms with somebody  
 1. be reconciled with somebody
 1. make peace with somebody