"zaakceptować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaakceptować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaakceptować coś

phrasal verb
 1. go with something **
  • zgodzić się na coś, zaakceptować coś (np. plan, pomysł)
   She went with my plan. (Ona zgodziła się na mój plan.)
   I went with her plan so that she would leave me in peace. (Zgodziłem się na jej plan, aby mnie zostawiła w spokoju.)
   The team went with my idea. (Drużyna zaakceptowała mój pomysł.)
czasownik
 1. resign oneself to something
  • pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
   All I can do is resign myself to the new situation. (Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.)
   Resign yourself to the fact that she doesn't love you. (Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.)
 2. come to terms with something
 3. give something the thumbs up   informal
czasownik
 1. clear *****
 2. condone
 3. accede
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
czasownik
 1. take *****
  • przyjmować, akceptować [TRANSITIVE]
   I decided to take the job. (Zdecydowałem się wziąć tę pracę.)
   Do you take credit cards? (Czy przyjmujecie karty kredytowe?)
   You should definitely take my advice. (Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.)
   link synonim: accept
 2. accept ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She has never accepted my choices. (Ona nigdy nie akceptowała moich wyborów.)
  I cannot accept such behaviour. (Nie mogę zaakceptować takiego zachowania.)
  We accepted his proposal. (Zaakceptowaliśmy jego propozycję.)
 3. approve ***
 4. stand *****
  • tolerować, akceptować [TRANSITIVE]
   I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
   I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 5. allow *****
 6. assent
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. fall in with something
 1. be okay with something , be fine with something
idiom
 1. give something a stamp of approval  
 2. take something on board
phrasal verb
 1. take somebody up on something
czasownik
 1. reject ***
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [TRANSITIVE]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
 2. can *****
 3. discard *