BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aprobować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aprobować" po polsku

aprobować

czasownik
 1. approve ***
  • aprobować, zatwierdzać, akceptować, przyjmować [przechodni]
   to agree on something, to accept it formally
   My boss approved my suggestions. (Mój szef zaakceptował moje sugestie.)
   The teacher approved the topic of my essay. (Nauczyciel zatwierdził temat mojego wypracowania.)
 2. say thumbs up
idiom
 1. give the nod
phrasal verb
 1. approve of something *
czasownik
 1. disapprove
rzeczownik
 1. discountenancing

Powiązane zwroty — "aprobować"

rzeczownik
aprobata = sanction +9 znaczeń
czasownik
zaaprobować = approbate +2 znaczenia
inne

"aprobować" — Słownik kolokacji angielskich

give the nod kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a nod
 1. give czasownik + nod rzeczownik = aprobować, zgadzać się, przytakiwać
  Zwykła kolokacja

  All media have to give a nod to what they are doing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo