"akceptować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akceptować coś" po polsku

czasownik
 1. take *****
  • przyjmować, akceptować [TRANSITIVE]
   I decided to take the job. (Zdecydowałem się wziąć tę pracę.)
   Do you take credit cards? (Czy przyjmujecie karty kredytowe?)
   You should definitely take my advice. (Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.)
   link synonim: accept
 2. accept ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She has never accepted my choices. (Ona nigdy nie akceptowała moich wyborów.)
  I cannot accept such behaviour. (Nie mogę zaakceptować takiego zachowania.)
  We accepted his proposal. (Zaakceptowaliśmy jego propozycję.)
 3. approve ***
 4. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować formal [TRANSITIVE]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
 5. stand *****
  • tolerować, akceptować [TRANSITIVE]
   I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
   I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 6. allow *****
 7. assent

akceptować coś

phrasal verb
 1. approve of something *
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. fall in with something
  • zgadzać się z czymś, akceptować coś
   Has the boss fallen in with your idea. (Czy szef zaakceptował twój pomysł?)
 1. be okay with something , be fine with something
  • nie mieć nic przeciwko, akceptować coś (zgadzać się) spoken
   I am fine with a traditional ceremony. (Nie mam nic przeciwko tradycyjnej ceremonii.)
   Yes, I'm fine with that. (Tak, akceptuję to.)
idiom
 1. give something a stamp of approval  
 2. take something on board
phrasal verb
 1. take somebody up on something
czasownik
 1. clear *****
 2. condone
 3. accede
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. go with something **
czasownik
 1. resign oneself to something
  • pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
   All I can do is resign myself to the new situation. (Wszystko co mogę zrobić, to pogodzić się z nową sytuacją.)
   Resign yourself to the fact that she doesn't love you. (Pogódź się z faktem, iż ona ciebie nie kocha.)
 2. come to terms with something
 3. give something the thumbs up   informal
czasownik
 1. reject ***
  • odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [TRANSITIVE]
   I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
   Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
   He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
  • nie akceptować (osoby), odtrącać (kogoś), wyrzekać się (kogoś lub czegoś) [TRANSITIVE]
   She rejected her son when he was arrested for murder. (Ona wyrzekła się swojego syna, kiedy został aresztowany za morderstwo.)
   My father rejected my boyfriend. (Mój ojciec nie zaakceptował mojego chłopaka.)
 2. can *****
 3. discard *
idiom
 1. draw the line at something

Powiązane zwroty — "akceptować coś"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
przymiotnik
czasownik
dać wiarę (akceptować coś jako prawdziwe, często nie mając pewności) = believe

powered by  eTutor logo