"wykorzystywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykorzystywać" po polsku

wykorzystywać

czasownik
 1. abuse ****
  • wykorzystywać, nadużywać [przechodni]
   Some politicians abuse their power. (Niektórzy politycy nadużywają swojej władzy.)
   You abused my trust. (Nadużyłeś mojego zaufania.)
   Don't abuse your position in such a way. (Nie wykorzystuj w ten sposób swojej pozycji.)
   He abused my kindness in a very mean way. (On wykorzystał moją dobroć w bardzo okrutny sposób.)
   She was abused sexually. (Ona została wykorzystana seksualnie.)
 2. use *****
  • wykorzystywać (np. kogoś do swoich celów) [przechodni]
   Stop using me, I'm not your toy! (Przestań mnie wykorzystywać, nie jestem twoją zabawką!)
   He used her and left her. (On ją wykorzystał i porzucił.)
  • używać, wykorzystywać (np. przewagę) [przechodni]
   Use your strength to win this duel! (Wykorzystaj swoją siłę, aby wygrać ten pojedynek!)
   He always uses his intelligence. (On zawsze wykorzystuje swoją inteligencję.)
 3. practise British English , practice American English *****   [przechodni]
 4. employ ***
  • stosować, wykorzystywać, posługiwać się [przechodni]
   to use, to apply
   Don't employ any complicated vocabulary while talking to him. (Nie posługuj się skomplikowanym słownictwem, kiedy z nim rozmawiasz.)
   I will show you how to employ a bow. (Pokażę ci jak się posługiwać łukiem.)
 5. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
   Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 6. milk ***
  • wykorzystywać (wyciągać korzyści) potocznie [przechodni]
   Are you milking this company? (Czy ty wykorzystujesz tę firmę?)
   Stop milking your parents. (Przestań wykorzystywać swoich rodziców.)
 7. tap *** , tap into
  • wykorzystywać (np. dane, informacje)
 8. grab ***
 9. utilize ** , utilise British English
  • użytkować, eksploatować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
   make practical and effective use of something
   Iron is utilized in the body in the formation of red blood cells. (Żelazo jest wykorzystywane w organizmie do budowy czerwonych krwinek.)
 10. leverage , *
  • wykorzystywać, wywierać nacisk na kogoś
   He will be trying to leverage him to get an advantage. (On będzie próbował wywrzeć nacisk na niego, aby uzyskać przewagę.)
 11. tap ***
  • wykorzystywać (np. pomysły) [przechodni]
   We should tap your ideas. They're brilliant. (Powinniśmy wykorzystać twoje pomysły. One są genialne.)
   They tapped my project. (Oni wykorzystali mój projekt.)
 12. extract **
 13. leech
phrasal verb
 1. put upon
idiom
 1. walk all over somebody
 2. live off somebody's back   potocznie
  She doesn't love you, she's just living off your back. (Ona cię nie kocha, tylko cię wykorzystuje.)
 3. leech off somebody
 1. take advantage of somebody  
  He's taking advantage of his friends. (On wykorzystuje swoich przyjaciół.)
  Stop taking advantage of your parents. (Przestań wykorzystywać swoich rodziców.)
phrasal verb
 1. make of something **
 2. trade on something , trade upon something  
 3. make use of something
 4. avail of something
 5. prey on something, prey upon something
czasownik
 1. trespass on something
czasownik
 1. finish ****
 2. vamp
 3. put to use

"wykorzystywać" — Słownik kolokacji angielskich

put upon kolokacja
 1. put czasownik + upon przyimek = źle traktować, wykorzystywać (kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  So the story seems to me of more worth, and I put it upon paper.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo