KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"krytykować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krytykować" po polsku

krytykować

czasownik
 1. criticize ** , criticise British English
  • krytykować, skrytykować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He always publicly criticizes the way I look. (On zawsze publicznie krytykuje mój wygląd.)
   It's easy to criticize. (Łatwo jest krytykować.)
   I was criticized for irresponsibility. (Zostałem skrytykowany za nieodpowiedzialność.)
 2. attack *****
  • rzucić się (na kogoś), krytykować (kogoś) [TRANSITIVE]
   She always attacks me when he's around. (Ona zawsze mnie krytykuje, kiedy on jest w pobliżu.)
   My mom is always attacking me. (Moja mama zawsze mnie krytykuje.)
 3. knock ***   [TRANSITIVE]
  She knocked him all evening. (Ona krytykowała go cały wieczór.)
  She knocks her children. (Ona krytykuje swoje dzieci.)
  He likes to knock politics. (On lubi krytykować polityków.)
 4. can *****
 5. rubbish British English , trash American English **
 6. slate *
 7. reflect ****
  • robić uwagi, krytykować (kogoś lub coś)
   You always reflect my ideas, it's annoying. (Zawsze krytykujesz moje pomysły, to denerwujące.)
   They never reflect other people, they are very nice. (Oni nigdy nie krytykują innych ludzi, są bardzo mili.)
 8. carpet **
 9. censure
 10. snipe
 11. pummel   American English informal
 12. bag ****   Australian English slang [TRANSITIVE]
  Don't bag him so much. (Nie krytykuj go tyle.)
 13. animadvert
  • krytykować, skrytykować formal
   She animadverted on my proposal. (Ona skrytykowała moją propozycję.)
 14. reprobate
 15. hate on someone
  • krytykować, czepiać się kogoś, piętnować slang
   Don't hate on them, they are my friends! (Nie krytykuj ich, one są moimi przyjaciółkami!)
   These kids get hated on for no good reason. (Czepiają się tych dzieciaków bez żadnego powodu.)
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart
 2. rip on
 1. throw stones informal  
idiom
 1. tar and feather  
phrasal verb
 1. do somebody down *
  • skrytykować kogoś, oczernić kogoś
   They always do me down. I can't bear it. (Oni zawsze mnie krytykują. Nie mogę tego znieść.)
   He's just waiting to do me down! (On tylko czeka, żeby mnie skrytykować!)
 2. get at somebody *
  • naskoczyć na kogoś, skrytykować kogoś
   My mother got at me and I feel offended. (Moja mama na mnie naskoczyła i czuję się urażony.)
   He wasn't satisfied with my work so he got at me. (On nie był zadowolony z mojej pracy, więc na mnie naskoczył.)
 3. pull somebody up
 4. sail into somebody
 5. tick somebody off
czasownik
 1. crab somebody **
 2. have a go *   British English spoken
 3. rag somebody *
 4. take a pot shot at somebody
idiom
 1. give somebody a hard time
phrasal verb
 1. tear apart ,  
czasownik
 1. berate
 2. slash *

"krytykować" — Słownik kolokacji angielskich

throw stones kolokacja
 1. throw czasownik + stone rzeczownik = krytykować
  Bardzo silna kolokacja

  If he had run in, even to throw a stone, all would be different.

  Podobne kolokacje:
rip on kolokacja
 1. rip czasownik + on przyimek = krytykować, zmieszać z błotem
  Silna kolokacja

  And he knows you'll rip him on his fitness report.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo