"znieważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znieważać" po polsku

znieważać

czasownik
 1. insult **
  • znieważać, obrażać [TRANSITIVE]
   He insulted me and my family! (On znieważył mnie i moją rodzinę!)
   They tried to insult me but failed. (Oni próbowali mnie obrazić, ale im się nie udało.)
   link synonim: offend
 2. outrage *
  • oburzać, obrażać, znieważać
   People felt outraged by the way they were treated. (Ludzie czuli się oburzeni sposobem, w jaki byli traktowani.)
 3. abuse ****
 4. demean
 5. bemean

powered by  eTutor logo