TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"umniejszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umniejszać" po polsku

umniejszać

czasownik
 1. diminish **
  • umniejszać (np. znaczenie czegoś), pomniejszać (np. czyjeś osiągnięcia) [przechodni]
   to make something smaller or less important
   Stop diminishing my feelings, I have a right to feel upset. (Przestań umniejszać moje uczucia, mam prawo czuć się zdenerwowany.)
 2. understate
 3. relieve **
  • umniejszać (problem), poprawiać (trudną sytuację) [przechodni]
   The government came up with a new plan to relieve unemployment. (Rząd zaproponował nowy plan, aby zmniejszyć bezrobocie.)
   If you want to relieve the situation, do not say anything stupid. (Jeżeli chcesz poprawić sytuację, nie mów niczego głupiego.)
 4. detract
 5. mediate *
 6. denigrate
  • umniejszać (wartość lub znaczenie czegoś)
   He denigrated my contribution to this project. (On umniejszył mój udział w tym projekcie.)
 7. belittle
  • umniejszać (komuś, coś) oficjalnie [przechodni]
   It sounds as if you are trying to belittle others' achievements. (To brzmi, jakbyś próbował umniejszać dokonania innych.)
 8. demean
 9. deflate
  • umniejszać (znaczenie czegoś), podważać (argument)
   He successfully deflated his opponent's arguments. (On skutecznie podważył argumenty swojego przeciwnika.)
 10. downgrade
 11. underplay
 12. deprecate
 13. derogate
  • umniejszać, ujmować
   Don't derogate your achievements. (Nie umniejszaj swoich osiągnięć.)
 14. soft-pedal
 15. underact
 16. extenuate
 17. disquantity
idiom
 1. play down
phrasal verb
 1. detract from
  • ujmować, umniejszać (coś), szkodzić (czemuś)
   His bad acting detracted from the movie. (Jego zła gra aktorska zaszkodziła filmowi.)
 2. talk down  
  You always talk down my merits as if they were nothing. (Zawsze umniejszasz moim zasługom, jakby były niczym.)
phrasal verb
 1. play something down
  • umniejszać coś, bagatelizować coś
   Stop playing my problems down, I'm in pain. (Przestań bagatelizować moje problemy, ja cierpię.)
   He played his illness down. (On bagatelizował swoją chorobę.)
   He always plays his wife's needs down. (On zawsze bagatelizuje potrzeby swojej żony.)
   We can't play this down, it is a serious threat. (Nie możemy tego zbagatelizować, to poważne zagrożenie.)
 2. cry something down
 3. take away from something

"umniejszać" — Słownik kolokacji angielskich

play down kolokacja
 1. play czasownik + down particle = umniejszać (np. rolę)
  Bardzo silna kolokacja

  People want to know why the police at first played down the case.

  Podobne kolokacje:
talk down kolokacja
 1. talk czasownik + down particle = umniejszać
  Bardzo silna kolokacja

  We can no longer show Mom in the kitchen talking down to the child.

  Podobne kolokacje: