ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"make little of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make little of something" po angielsku

make little of something
make light of something

idiom
  1. lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
    I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
    He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
idiom
  1. zlekceważyć kogoś, umniejszać czyjeś znaczenie
    He made little of me, so I decided to break up with him. (On mnie lekceważył, więc postanowiłem z nim zerwać.)
    Stop making little of me! (Przestań umniejszać moje znaczenie!)

powered by  eTutor logo