"umniejszać znaczenie czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umniejszać znaczenie czegoś" po polsku

umniejszać znaczenie czegoś

idiom
  1. make little of something , make light of something
    • lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
      I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
      He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
idiom
  1. make little of somebody

Powiązane zwroty — "umniejszać znaczenie czegoś"

czasownik

powered by  eTutor logo