PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"ujmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujmować" po polsku

ujmować

czasownik
 1. include *****
  • ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [przechodni]
   You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
   W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.
 2. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [przechodni]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 3. derogate
  • umniejszać, ujmować
   Don't derogate your achievements. (Nie umniejszaj swoich osiągnięć.)
 4. prepossess
phrasal verb
 1. detract from
  • ujmować, umniejszać (coś), szkodzić (czemuś)
   His bad acting detracted from the movie. (Jego zła gra aktorska zaszkodziła filmowi.)