MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"obejmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obejmować" po polsku

obejmować

obrazek do "embrace" po polsku
czasownik
 1. embrace ***
  • wziąć w objęcia, obejmować, wyściskać [przechodni/nieprzechodni]
   He embraced his long-lost friend. (On wziął w objęcia swojego zaginionego przyjaciela.)
   I'll embrace my dog when I come back home. (Wyściskam mojego psa, kiedy wrócę do domu.)
   Embrace me and tell me everything will be OK. (Obejmij mnie i powiedz, że wszystko będzie dobrze.)
   She's cold, you should embrace her. (Jest jej zimno, powinieneś ją objąć.)
   She stood with her arms open to embrace him. (Ona stała z rozłożonymi ramionami, aby go objąć.)
   link synonim: hug
  • obejmować, zawierać (np. obszary tematyczne, wierzenia) oficjalnie [przechodni]
   The schedule embraced a multitude of topics. (Program zawierał mnogość tematów.)
   This topic doesn't embrace the details. (Ten temat nie obejmuje szczegółów.)
  • obejmować (np. wzrokiem, myślą) oficjalnie [przechodni]
   I cannot embrace the idea of the universe. (Nie jestem w stanie ogarnąć konceptu wszechświata.)
   This is something that my mind can't embrace. (To jest coś, czego mój umysł nie może pojąć.)
 2. involve ****
  • obejmować, dotyczyć [przechodni]
   The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
   The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
   My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
   His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. hug **
  • ściskać, przytulać, obejmować [przechodni/nieprzechodni]
   She hugged her husband and got on the train. (Ona uścisnęła męża i wsiadła do pociągu.)
   The child hugged the teddy bear to its chest. (Dziecko przytuliło misia do klatki piersiowej.)
   My mother hugged me so tight I lost my breath. (Moja matka objęła mnie tak mocno, że straciłem oddech.)
   I hugged her and kissed her. (Objąłem ją i pocałowałem.)
   link synonim: embrace
 4. include *****
  • ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [przechodni]
   You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
   W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.
 5. cover ***** , także: kiver dialekt
  • obejmować (np. umowa) [przechodni]
   The contract doesn't cover your mother. (Umowa nie obejmuje Pańskiej matki.)
   This contract covers health insurance. (Ta umowa obejmuje ubezpieczenie zdrowotne.)
   Does your insurance cover water damage? (Czy twoje ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez wodę?)
 6. assume , ****
  • obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
   I will assume responsibility if something bad happens. (Ja przejmę odpowiedzialność, jeśli stanie się coś złego.)
   I assumed a teacher post. (Objąłem stanowisko nauczyciela.)
 7. incorporate ***
  • zawierać (w sobie), obejmować, łączyć (w sobie) [przechodni]
   She incorporates everything we need. (Ona łączy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.)
   My duties incorporate meeting with clients and taking care of the accounts. (Moje obowiązki obejmują spotykanie się z klientami i zajmowanie się księgami rachunkowymi.)
 8. comprise **
 9. span **
  • obejmować, sięgać
   Her research spanned much of the continent. (Jej badania objęły dużą część kontynentu.)
 10. fill ****
  • obejmować, zajmować (stanowisko) [przechodni]
   She filled the post of the vice-principal. (Ona objęła stanowisko wicedyrektora.)
   I would like to fill the post of a senior salesman. (Chciałbym objąć stanowisko starszego sprzedawcy.)
 11. encompass oficjalnie *
 12. clasp *
 13. bosom  
 14. comprehend oficjalnie *
 15. fold **
 16. enfold , infold
 17. straddle
  • zawierać, obejmować (gdy coś obejmuje więcej niż jedną rzecz)
   The book straddles two genres. (Książka obejmuje dwa gatunki.)
 18. accede
  • obejmować (jakieś stanowisko)
 19. inarm
 20. incorpse
 21. enclasp
 22. beclasp   dawne użycie
phrasal verb
 1. take up **
  • obejmować (np. stanowisko)
   He took up the chief's post. (On objął stanowisko szefa.)
   She decided to take up another post. (Ona zdecydowała się objąć inne stanowisko.)
 2. fall under
czasownik
 1. exclude **   [przechodni]
  The price excludes accommodation. (Cena nie obejmuje zakwaterowania.)

"obejmować" — Słownik kolokacji angielskich

fall under kolokacja
 1. fall czasownik + under przyimek = podlegać pod, obejmować (np. kategorię)
  Bardzo silna kolokacja

  This thing is going to fall away from under you pretty quickly.

  Podobne kolokacje:
take up kolokacja
 1. take czasownik + up particle = obejmować (np. stanowisko)
  Bardzo silna kolokacja

  We met at a party and took up with each other for a while.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo