Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"fall" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fall" po angielsku

autumn , ** , także: the autumn
fall American English **** , także: the fall **

obrazek do "autumn" po polsku
rzeczownik
 1. jesień [policzalny lub niepoliczalny]
  Last autumn we had nothing but rain for two weeks. (Ostatniej jesieni nie mieliśmy nic oprócz deszczu przez dwa tygodnie.)
  Autumn is a very beautiful season. (Jesień jest bardzo piękną porą roku.)
  Leaves change colour in the autumn. (Jesienią liście zmieniają kolor.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

fall , *****

they fall down regularly,
czasownik
Formy nieregularne: past tense  fell, past participle  fallen
 1. spadać (z wysokości) [nieprzechodni]
  The glass fell from his hand. (Szklanka wypadła mu z ręki.)
  Jim fell and hit his head. (Jim upadł i uderzył się w głowę.)
 2. upadać (na ziemię) [nieprzechodni]
  He stumbled and fell. (On się potknął i upadł.)
  I slipped and fell. (Poślizgnąłem się i upadłem.)
 3. luźno opadać (np. o włosach) [nieprzechodni]
  Her hair fell on her shoulders. (Jej włosy opadły na jej ramiona.)
  His hair always falls onto his face. (Jego włosy zawsze opadają mu na twarz.)
  The veil fell almost to her waist. (Welon opadał jej luźno prawie do pasa.)
 4. zmniejszać się, maleć
  Her fortune fell very quickly. (Jej majątek zmalał bardzo szybko.)
  Our chances of success fell rapidly. (Nasze szanse powodzenia szybko zmalały.)
  Average temperatures fell by ten degrees. (Średnie temperatury zmniejszyły się o 10 stopni.)
 5. popadać w pewien stan [nieprzechodni]
  She fell into apathy after the accident. (Po tym wypadku ona popadła w apatię.)
  Her son fell into depression, but no one knows why. (Jej syn popadł w depresję, ale nikt nie wie dlaczego.)
  She suddenly fell ill. (Nagle zachorowała (=popadła w chorobę).)
  She fell under the influence of an older student. (Popadła pod wpływy starszego studenta.)
 6. przypadać, należeć [nieprzechodni]
  This problem does not fall under our jurisdiction. (Ten problem nie należy do naszej jurysdykcji.)
 7. nadchodzić, zapadać (o nocy)
  All went silent when the night fell. (Zrobiło się cicho gdy zapadła noc.)
  You have to do this before the night falls. (Musisz to zrobić zanim nadejdzie noc.)
 8. zapadać (o ciszy) termin literacki [nieprzechodni]
  Silence fell as the question was asked. (Gdy zadano pytanie, zapadła cisza.)
  An awkward silence fell for a few seconds.. (Zapadła niezręczna cisza na kilka sekund.)
 9. padać (np. o słońcu, cieniu) [nieprzechodni]
  In the evening, the shadow falls on the most of the square. (Wieczorem cień pada na większość placu.)
  The Sun fell on her blonde hair. (Słońce padło na jej blond włosy.)
 10. przypadać, wypadać (wydarzać się) [nieprzechodni]
  Easter falls late this year. (Wielkanoc wypada późno w tym roku.)
  In the word "table", the accent falls on the first syllable. (W słowie "table", akcent przypada na pierwszą sylabę.)
 11. tracić, zmniejszać [nieprzechodni]
  Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
  My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 12. upadać (o kraju) [nieprzechodni]
  The country fell after months of revolution. (Kraj upadł po wielu miesiącach rewolucji.)
  Do you think that Poland may ever fall? (Czy uważasz, że Polska kiedyś upadnie?)
 13. polec (w walce) [nieprzechodni]
  I regret to inform you that your brother has fallen in a combat. (Z żalem informuję, że pański brat poległ w walce.)
  He fell in that fight but he's my hero. (Poległ w tej walce, ale jest moim bohaterem.)
 14. przycichać [nieprzechodni]
  Let's allow the situation to fall, and then we will analyse the problem. (Pozwólmy sytuacji przycichnąć, i dopiero wtedy zająć się problemem.)
  We should let these rumours fall and then pretend that everything is OK. (Powinniśmy pozwolić tym plotkom przycichnąć, a potem udawać, że wszystko jest w porządku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. upadek (z wysokości) [policzalny]
  He couldn't have survived that fall. (On nie mógł przeżyć tego upadku.)
  He broke his leg during the fall. (Złamał nogę podczas upadku.)
 2. spadek [policzalny]
  Our company's shares have noted a fall today. (Akcje naszej firmy odnotowały dzisiaj spadek.)
  The fall of their shares have proven to be disastrous for our company. (Spadek ich akcji okazał się być katastrofalny dla naszej firmy.)
  There has been a huge fall of unemployment. (Odnotowano wielki spadek bezrobocia.)
  link synonim: drop
 3. upadek (np. państwa) [tylko liczba pojedyncza]
  The fall of this country was not predicted by many. (Niewielu przewidziało upadek tego państwa.)
  We're expecting the fall of that empire. (Spodziewamy się upadku tego imperium.)
 4. pady (technika upadania stosowana w judo i wrestlingu) [policzalny]
  Today, we are going to practice breaking a fall. (Dzisiaj zajmiemy się wykonywaniem padów.)
 5. klapa na klawisze (w pianinie)
  She opened the fall and started playing. (Ona otworzyła klapę na klawisze i zaczęła grać.)
  I trapped a finger with the fall. (Przytrzasnąłem sobie palec klapą na klawisze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. opad (np. śniegu)
  We're expecting a heavy fall of snow today. (Dziś spodziewamy się wielkich opadów śniegu.)

waterfall *
falls ** , także: fall , ****

obrazek do "waterfall" po polsku
rzeczownik
 1. wodospad
  We can enter the city using the secret passage on the waterfall side. (Możemy wejść do miasta, używając tajnego przejścia od strony wodospadu.)
  The sand came down like a waterfall. (Piasek spadał w dół jak wodospad.)
  Did you ever see the river up above the falls? (Czy kiedykolwiek widziałaś rzekę nad wodospadem?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ściąć (np. drzewo)
 2. powalić (np. przeciwnika) język pisany
przymiotnik
 1. okrutny, srogi
 2. dziki
rzeczownik
 1. wzniesienie, pagórek, wzgórze [policzalny]
phrasal verb
 1. spadać na kogoś (np. obowiązek, zła wiadomość)
  Additional duties fell to me after my grandmother died. (Dodatkowe obowiązki spadły na mnie po śmierci mojej babci.)
phrasal verb
 1. zabierać się ochoczo do czegoś język pisany
  He fell to cleaning, something is not right here. (On zabrał się ochoczo do sprzątania, coś tu jest nie tak.)
  She was in a good mood so she fell to cooking. (Ona była w dobrym humorze, więc zabrała się ochoczo do gotowania.)
obrazek do "the Fall" po polsku
rzeczownik
 1. upadek pierwszych ludzi (Adama i Ewy)
  The Genesis describes, among others, the events of the Fall. (Księga Rodzaju opisuje, między innymi, upadek pierwszych ludzi.)
  Our problems started with the Fall. (Nasze problemy rozpoczęły się z upadkiem pierwszych ludzi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fall"

czasownik
phrasal verb
fall out = wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni) +5 znaczeń
fall away = opadać (w dół) +3 znaczenia
fall down = przewrócić się, upaść (spaść) +1 znaczenie
fall under = podlegać pod, obejmować (np. kategorię)
fall into something = paść w coś, wpaść w coś (np. w ramiona) +1 znaczenie
fall in = zapaść się +2 znaczenia
fall back = wycofywać się +2 znaczenia
fall on somebody , fall upon somebody = spadać na kogoś (np. o obowiązkach) +1 znaczenie
rzeczownik
idiom
inne
przymiotnik
inne
kolokacje

podobne do "fall" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fall" po polsku

inne

powered by  eTutor logo