ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wchodzić w zakres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wchodzić w zakres" po polsku

"wchodzić w zakres" — Słownik kolokacji angielskich

fall within kolokacja
  1. fall czasownik + within przyimek = podlegać, wchodzić w zakres
    Bardzo silna kolokacja

    We will be looking to see whether they fall within the Act.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo