"nie wystarczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie wystarczać" po polsku

nie wystarczać

idiom
 1. fall short  
 2. not cut it
czasownik
 1. last , *****
  • starczać, wystarczać (na jakiś czas) [przechodni/nieprzechodni]
   We don't have enough food to last us for another month. (Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.)
   This much money will last me for a month. (Tyle pieniędzy wystarczy mi na miesiąc.)
   I only have one bottle of water and it has to last me all day. (Mam tylko jedną butelkę wody i musi mi wystarczyć na cały dzień.)
 2. suffice
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
phrasal verb
 1. hold out , *
 2. go round
  • wystarczać (o czymś)
   This amount of food will have to go round. (Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.)
idiom
 1. cut it *
  • dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
   This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
   Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
   Wyrażenie jest stosowane w negacji.

Powiązane zwroty — "nie wystarczać"

przysłówek
wystarczająco = enough , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie +4 znaczenia
określnik
zaimek
przymiotnik
wystarczający = sufficient +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: wystarczać na długowystarczanie

"nie wystarczać" — Słownik kolokacji angielskich

fall short kolokacja
 1. fall czasownik + short przymiotnik = nie wystarczać
  Bardzo silna kolokacja

  "We need to have the right systems in place or else we'll fall short on the service end of our business," he said.

 2. fall czasownik + short przysłówek = nie wystarczać
  Luźna kolokacja

  "It fell about 5 feet short, took a couple of hops and went right in."

  Podobne kolokacje: