"wystarczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystarczyć" po polsku

wystarczyć

phrasal verb
 1. hold out , *
  • wystarczyć, wystarczać (np. zapasy)
   These stores will hold out for winter. (Te zapasy wystarczą na zimę.)
czasownik
 1. last , *****
  • starczać, wystarczać (na jakiś czas) [przechodni/nieprzechodni]
   We don't have enough food to last us for another month. (Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.)
   This much money will last me for a month. (Tyle pieniędzy wystarczy mi na miesiąc.)
   I only have one bottle of water and it has to last me all day. (Mam tylko jedną butelkę wody i musi mi wystarczyć na cały dzień.)
 2. suffice
phrasal verb
 1. go round
  • wystarczać (o czymś)
   This amount of food will have to go round. (Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.)
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
idiom
 1. cut it *
  • dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
   This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
   Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
   Wyrażenie jest stosowane w negacji.

Powiązane zwroty — "wystarczyć"

przysłówek
wystarczająco = enough , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie +4 znaczenia
określnik
zaimek
przymiotnik
czasownik
rzeczownik
idiom
nie wystarczać = fall short +1 znaczenie

"wystarczyć" — Słownik kolokacji angielskich

hold out , kolokacja
 1. hold czasownik + out particle = wystarczyć, wystarczać (np. zapasy)
  Bardzo silna kolokacja

  Go to your men and make them hold out a little longer.

  Podobne kolokacje: