"sufficient" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sufficient" po angielsku

sufficient **

przymiotnik
  1. wystarczający, dostateczny
    good enough for a particular purpose
    We have sufficient amount of water for several days. (Mamy wystarczające ilości wody na kilka dni.)
    We don't have sufficient evidence to charge him with murder. (Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.)
    The work done at European and national level was not sufficient. (Działania podjęte na szczeblu europejskim i krajowym były niewystarczające.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.