"dostateczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostateczny" po polsku

dostateczny

przymiotnik
 1. sufficient **
  • wystarczający, dostateczny
   good enough for a particular purpose
   We have sufficient amount of water for several days. (Mamy wystarczające ilości wody na kilka dni.)
   We don't have sufficient evidence to charge him with murder. (Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.)
   The work done at European and national level was not sufficient. (Działania podjęte na szczeblu europejskim i krajowym były niewystarczające.)
 2. adequate **
  • dostateczny, wystarczający
   acceptable in quality or quantity for a particular purpose
   Matthew's reading skills are far from adequate. (Zdolności czytania Matthew są dalekie od wystarczających.)
 3. passable
rzeczownik
 1. C
  • dostateczny, trója (ocena w szkołach angielskich i amerykańskich), dst. (skrót)

Powiązane zwroty — "dostateczny"

przysłówek
dostatecznie = sufficiently +2 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo