"hold up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold up" po angielsku

hold up **

phrasal verb
 1. nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
  My grandmother's health holds up great. (Zdrowie mojej babci trzyma się świetnie.)
  I hope this weather will hold up. (Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma.)
 2. opóźniać, odwlekać informal
  Hold your departure up. (Opóźnij swój wyjazd.)
  She wants to hold up the ceremony. (Ona chce opóźnić ceremonię.)
 3. pozostawać na wysokim poziomie (np. wartość)
  My focus holds up even when I'm under pressure. (Moja koncentracja pozostaje na wysokim poziomie nawet kiedy jestem pod presją.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. okradać kogoś (zwykle grożąc bronią) informal
  The man who has been holding old ladies up was caught yesterday. (Mężczyzna, który okradał starsze panie, został złapany wczoraj.)
 2. zatrzymywać kogoś
phrasal verb
 1. napaść na coś, napadać na coś (np. na bank, na pociąg)
  Two masked men held up this bank yesterday. (Dwóch zamaskowanych mężczyzn napadło wczoraj na ten bank.)
  They want to hold up the train! (Oni chcą napaść na pociąg!)
phrasal verb
 1. wyciągnąć coś w górę
 2. przytrzymać coś w górze
 3. podtrzymać coś, podtrzymywać coś (np. spodnie, półki)
  The suspenders will hold your trousers up. (Szelki podtrzymają twoje spodnie.)
 4. opóźnić coś, opóźniać coś
  His delay held the concert up. (Jego spóźnienie opóźniło koncert.)

"hold up" — Słownik kolokacji angielskich

hold up kolokacja
 1. hold czasownik + up particle = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
  Bardzo silna kolokacja

  He's someone who can be held up as a model.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo