"zatrzymanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatrzymanie" po polsku

zatrzymanie

rzeczownik
 1. stop , *****
  • zatrzymanie, postój, przerwa [policzalny]
   Let's make a stop to stretch our legs. (Zróbmy postój, aby rozprostować nasze nogi.)
   We worked for 5 hours without a stop. (Pracowaliśmy przez 5 godzin bez przerwy.)
 2. arrest ***
  • aresztowanie, zatrzymanie [policzalny lub niepoliczalny]
   When did you find out about his arrest? (Kiedy dowiedziałeś się o jego aresztowaniu?)
   I don't care about credit for the arrest of the criminal. (Nie zależy mi na uznaniu za zatrzymanie zbrodniarza.)
   I'm going to sue you for false arrest! (Pozwę cię za niesłuszne aresztowanie!)
 3. jam **
  • zatrzymanie, zablokowanie się (np. maszyny, papieru w drukarce) [policzalny]
   Would you help me fix the jam of paper in the printer? (Czy pomożesz mi naprawić zablokowanie się papieru w drukarce?)
 4. challenge *****
  • zatrzymanie, prośba o wylegitymowanie się (np. ze strony strażnika, policji) [policzalny]
   The challenge surprised me because I wasn't doing anything wrong. (Prośba o wylegitymowanie mnie zaskoczyła, ponieważ nie robiłam niczego złego.)
 5. retention *
 6. standstill
 7. stoppage
  • zatrzymanie (np. krążenia krwi)  BrE
 8. breaking
  • zakończenie, zatrzymanie, przerwanie (np. produkcji)
   This will be the last batch before breaking. (To będzie ostatnia partia przed zakończeniem produkcji.)
 9. trapping
 10. detainer  
 11. detainment  
 12. retaining
 13. hold-up , także: holdup
 14. intercepting
 15. arrestment
 16. abort
 17. reserving
 18. thrawing ScoE
 19. collaring

zatrzymanie, zatrzymanie się

rzeczownik
 1. estopping
czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
 2. pause ***
 3. retain oficjalnie **
 4. detain *
  • trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo) [przechodni]
   He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport. (Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.)
 5. check *****
 6. impede
 7. withhold *
 8. reserve ***
 9. abort
 10. impound
 11. hold , *****
 12. ixnay AmE potocznie
 13. thraw ScoE
phrasal verb
 1. keep on somebody * , keep somebody on
 2. head somebody off  
  She headed the burglar off and waited for the police. (Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.)
  The police headed the thief off on the street. (Policja zatrzymała złodzieja na ulicy.)
 3. hold somebody back
 4. take somebody in ** , także: take in somebody **
  • zatrzymać kogoś (np. na policji)  BrE przestarzale
   He took Mike in for 48 hours. (Zatrzymał Mike'a na 48 godzin.)
   The police have taken your husband in for drunk driving. (Policja zatrzymała twojego męża za jazdę po pijanemu.)
 5. pick somebody up , pick up somebody ****
czasownik
 1. trap ***
  • zatrzymać, złapać (np. złodzieja) [przechodni]
   Trap the thief, I'll call the police. (Zatrzymaj złodzieja, ja zadzwonię po policję.)
   The police trapped the rapist. (Policja złapała gwałciciela.)
 2. save ****
  • zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
   Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
   I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 3. intercept *
  • zatrzymać, zatrzymywać
   Sir, the vessel has already changed course to intercept us. (Sir, ten statek właśnie zmienił kurs, by nas zatrzymać.)
 4. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 5. collar , **
phrasal verb
 1. hold back *
 2. stomp out
obrazek do "stay" po polsku
czasownik
 1. stay *****
  • zostać, zatrzymać się (pozostać w jakimś miejscu) [nieprzechodni]
   Please stay in the car. (Proszę zostać w samochodzie.)
   If I were you I'd stay at home tomorrow night. (Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.)
   Will you stay with us? (Czy zostaniesz z nami?)
   We're staying at a nice hotel. (Zatrzymaliśmy się w przyjemnym hotelu.)
   link synonim: remain
  • zatrzymać się, mieszkać (np. w hotelu) [nieprzechodni]
   She stayed at her parents for the summer holidays. (Ona mieszkała u rodziców w czasie wakacji.)
   I'd like to stay in a different hotel this time. (Tym razem chciałbym zatrzymać się w innym hotelu.)
 2. call , *****
 3. draw to a halt
 4. come to a stop
 5. park yourself
 6. break *****
phrasal verb
 1. call at
  • przybyć gdzieś, zatrzymać się
   We called at Germany on the third day of the journey. (Przybyliśmy do Niemczech w trzeci dzień naszej podróży.)
   Whilst in Holland, where did you call at? (Podczas pobytu w Holandii, gdzie się zatrzymaliście?)
 2. hoe in , hoe into something
idiom
 1. come to a standstill
 2. come to a halt  
 3. freeze to the spot   potocznie
 1. take a beat potocznie
phrasal verb
 1. hold somebody up  
czasownik
 1. buttonhole somebody
idiom
 1. sit on somebody ***  
  I don't want to sit on you for too long. (Nie chcę cię za długo zatrzymywać.)
phrasal verb
 1. lock something in
  • zatrzymywać coś (np. zapach)
   I really liked her smell - I wish I could lock it in forever. (Naprawdę spodobał mi się jej zapach - chciałbym móc go zatrzymać na zawsze.)
   I will lock these memories in and never let go. (Zatrzymam te wspomnienia i nigdy nie odpuszczę.)
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. halt **   [nieprzechodni]
  If you do not halt, we will open fire. (Jeśli się nie zatrzymacie, otworzymy ogień.)
 3. grind to a halt
 4. come to rest
phrasal verb
 1. pull up **
 2. put up **
rzeczownik
 1. staying
 2. breaking
 3. calling