"aresztowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aresztowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

aresztowanie

rzeczownik
 1. arrest ***
  • aresztowanie, zatrzymanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   When did you find out about his arrest? (Kiedy dowiedziałeś się o jego aresztowaniu?)
   I don't care about credit for the arrest of the criminal. (Nie zależy mi na uznaniu za zatrzymanie zbrodniarza.)
   I'm going to sue you for false arrest! (Pozwę cię za niesłuszne aresztowanie!)
 2. seizure *
  • schwytanie (zbiega), aresztowanie (przestępcy)
   The police has prepared for seizure of the escaped convict. (Policjanci przygotowali się na schwytanie zbiega.)
   link synonim: capture
 3. apprehension   formal
  His actions directly resulted in the apprehension of known drug trafficker. (Jego działania bezpośrednio przyczyniły się do aresztowania znanego handlarza narkotyków.)
  link synonim: capture
 4. arrestment   formal
 5. busting
 6. copping   British English slang
 7. nicking
czasownik
 1. arrest ***   [TRANSITIVE]
  The police have arrested Tom Madison for murder. (Policja aresztowała Toma Madisona za morderstwo.)
  That guy should be arrested for reckless driving! (Tamten facet powinien być aresztowany za brawurową jazdę!)
 2. seize **
 3. apprehend
 4. nick **
  • aresztować, schwytać (np. złodzieja) British English slang
   I hope they'll nick the thief soon. (Mam nadzieję, że wkrótce schwytają złodzieja.)
   You have to nick the person who stole my car. (Musicie aresztować osobę, która ukradła moje auto.)
  • aresztować British English informal
   The police finally nicked the pedophile. (Policja nareszcie aresztowała pedofila.)
   Let's nick that bastard once and for all. (Aresztujmy tego łajdaka raz na zawsze.)
 5. bag ****
 6. cop ***   British English slang
  The police copped the thief. (Policja aresztowała złodzieja.)
  He was copped red-handed. (On został aresztowany na gorącym uczynku.)
 7. pinch *   British English old-fashioned
 8. collar **
 1. place under arrest  
 1. take into custody  
 2. commit to prison , put into prison
 3. put under arrest
phrasal verb
 1. pull somebody in  
  The cops pulled me in for speeding. (Policja aresztowała mnie za zbyt szybką jazdę.)
  He's been pulled in by the police. (On został aresztowany przez policję.)
 2. run somebody in *
 3. pick somebody up , pick up somebody ****
 4. lock somebody up , coop somebody up
 1. take somebody into custody