TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"opanowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanowywać" po polsku

opanowywać

czasownik
 1. overcome , **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [przechodni]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. grip **
  • opanowywać, ogarniać (np. panika, trema) [przechodni]
   When the fire broke out, panic gripped the people. (Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.)
   She went on the stage and stage fright gripped her. (Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
  • opanowywać, zatrzymywać, tłumić (np. powstanie, bunt) [przechodni]
   The police checked the uprising. (Policja stłumiła powstanie.)
   The president didn't know how to check the strike. (Prezydent nie wiedział jak stłumić strajk.)
   link synonim: control
 4. overrun ,
  • opanować, opanowywać (np. wyspę turystyczną)
 5. possess **
  • opanowywać, zawładnąć (np. o uczuciu) termin literacki [przechodni]
   The anger possessed him and he couldn't control himself. (Gniew opanował go i nie mógł się kontrolować.)
   The love for her children possessed her. (Zawładnęła nią miłość do jej dzieci.)
 6. subjugate
 7. subdue
phrasal verb
 1. carve out
 2. clamp down
  • powstrzymywać, opanowywać, przyhamowywać
   I think you should clamp down your excitement. (Myślę, że powinieneś opanować swoje podekscytowanie.)
czasownik
 1. master , ****
  • opanować (wiedzę) [przechodni]
   She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
   Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 3. hurdle *
 4. restrain *
 5. infest
 6. overmaster
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)

Powiązane zwroty — "opanowywać"

czasownik
panować = control +3 znaczenia
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik
opanowany = calm +16 znaczeń
rzeczownik
opanowanie = restraint +24 znaczenia
inne

"opanowywać" — Słownik kolokacji angielskich

carve out kolokacja
 1. carve czasownik + out particle = wyrabiać sobie, opanowywać (np. pozycję zawodową)
  Bardzo silna kolokacja

  I wouldn't even know where to begin carving it out.

  Podobne kolokacje: