"zaatakować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaatakować" po polsku

zaatakować

czasownik
 1. strike ****
  • uderzyć, zaatakować [INTRANSITIVE]
   You have to strike him first or you'll lose! (Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!)
   He tried to strike me but I was faster. (On próbował mnie uderzyć, ale ja byłem szybszy.)
 2. have a go *
  • zaatakować (kogoś)
 3. infest
  • atakować, zaatakować, opanować
   używane w kontekście uporczywych roślin, zwierząt i insektów, które stanowią problem przez swoją obecność
   zobacz także: re-infest
 4. let somebody have it
 5. restrike
 6. have a pop at British English slang
phrasal verb
 1. wade into somebody
  • zaatakować, rzucić się na kogoś
   The moment he turned away, I waded into him. (Gdy tylko się odwrócił, rzuciłem się na niego.)
   The competitor waded into his opponent. (Zawodnik rzucił się na swojego przeciwnika.)
   Why did you wade into your classmate? (Dlaczego zaatakowałeś swojego kolegę z klasy?)
 2. hit out
czasownik
 1. attack *****
 2. storm ***
  • szturmować, atakować [TRANSITIVE]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 3. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 4. tackle **
 5. affect ****
  • atakować (o chorobie) [TRANSITIVE]
   The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
   Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)
 6. mob *
 7. rubbish British English , trash American English **
 8. tilt **
 9. harpoon
 10. assail
 11. zing
 12. spike **
 13. do *****
 14. aggress
phrasal verb
 1. strike out *
idiom
 1. have at it *  
phrasal verb
 1. descend on somebody
 2. lay into somebody
czasownik
 1. tilt at somebody
idiom
 1. hammer somebody **

"zaatakować" — Słownik kolokacji angielskich

hit out kolokacja
 1. hit czasownik + out particle = zaatakować (słowami)
  Silna kolokacja

  We did not want to hit out at any one.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo